Cloud computing

Betegnelse for alt fra data-prosessering og datalagring til programvare på tjenere («servere») i eksterne tjenerparker tilknyttet internett.

Vi hjelper til med opprydning i verktøykaoset.

Skysystemer og effektiviseringVi utfordrer tradisjonelle administrative rutiner og tilrettelegger for automatisering og bedre utnyttelse av IKT-verktøy i organisasjonen.

Vi er pådriver for digitalisering og kan gi råd om både skysystemer og hybride løsninger.

Samarbeidspartner for effektiv utnyttelse av IKT i organisasjonen.